leyu乐鱼体育平台-登录入口

新闻中心
当前位置:leyu乐鱼体育平台入口 » 新闻中心

2022年固体废物污染环境防治信息公开

2022-05-07    81

2022年固体废物污染环境防治信息公开

截止2022年4月30日,外来危废:初始库存1188.72吨,接收7214.21吨,、处置6405.3吨,库存1997.63吨

次生危废(炉渣、飞灰):初始库存978.93吨,产生3986.45吨,委外处置4870.784吨,库存94.596吨

自产危废:初始库存0吨,产生10.392吨,自行处置10.392吨,库存0吨。

危废台账明细 2022年度 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10月 11月 12月
2020年仓库结余量 1188.72 
危废入库量(吨) 2138.94  1279.31  1359.50  2436.46  7214.21 
仓库危废出库量(吨) 1583.29  1441.57  1986.64  1393.80  6405.30 
仓库危废剩余量(吨) 1744.37  1582.12  954.98  1997.63 
2020年炉渣仓库结余量 174.67 
2020年飞灰仓库结余量 804.26 
炉渣入库登记量(吨) 256.47  172.95  594.99  175.96  1200.37 
飞灰入库登记量(吨) 650.96  748.91  664.09  722.12  2786.08 
炉渣外运转移量(吨) 348.13  197.44  653.51  98.03  1297.11 
飞灰外运转移量(吨) 1273.80  814.26  701.90  783.71  3573.67 
仓库炉渣剩余量(吨) 83.00  58.51  0.00  77.93 
仓库飞灰库存量(吨) 181.43  116.07  78.26  16.67 
废耐火材料(吨) 0.00 
自产危废 0.33  0.29  2.73  7.05  10.39 

Copyright © 2018 leyu乐鱼体育平台入口 SitemapXML
Baidu
sogou